Teknik Rapor
Teknik Rapor

TEKNİK RAPOR

Belli bir ürün ya da metodun herhangi bir patentin ihlal edilmesine sebep olmayacak bir şekilde üretilmesine ilişkin hazırlanan rapor, Teknik Rapor olarak tanımlanmaktadır. Teknik Rapor dosyasının hazırlanması konusunda şirketinizin üretmek istediği ürünün herhangi bir ihlale sebep olup olmadığı, sebep oluyorsa eğer koruma kapsamının dışında kalarak nasıl üretim yapabileceği bir rapor olarak hazırlanması gerekmektedir. Genellikle yeni olmadığı bilinen fakat üretilmesi durumunda herhangi bir patent ihlaline sebep olup olmayacağı hususunda net bir bilgi sahibi olmadığınız zamanlarda böyle bir raporun hazırlanmaya başlanması oldukça büyük önem taşır. Böylece ürünü üretmeniz için yapacağınız çeşitli yatırımlar öncesinde ileriki dönemlerde karşılaşabileceğiniz tehlikeler minimum düzeye indirilmiş sayılır. Bu açıdan raporun hazır olması daha doğrusu hazırlık aşamasında bilgi sahibi olunması son derece önemli olan bir konudur. Böyle bir konuda gereken hassasiyeti göstermeniz sizin için ideal olacaktır.

Korunma kapsamının değerlendirilmesinde de önemli bir etkendir. Belli bir ürün ya da yönetimin, belli bir patentin korunma kapsamına girip girmediğine dair hazırlanan rapor aslında bu konuda sizi de ilgilendirecektir. Teknik Rapor dosyasının hazırlanmasına elbette ki katkı sağlayacak unsurları değerlendirmeniz gerekir. Böyle bir raporda patentin korunma kapsamı belirlenmektedir. Daha sonrasında mevcut olan ürünle karşılaştırma yapılır. İhlal olup olmadığı ise bu raporun sonucunda belirlenir. Yani karşılaştırması yapılır. İhlal durumunun sonucu ise bu raporun çıkması durumunda netlik kazanır. Genellikle patent sahibi olan bir firmanın, başka bir firmaya ait olan ürünün kendi patentini ihlal ettiğini bilen ve böyle bir şeyi iddia ettiği zamanlarda böyle bir rapor hazırlanabilir. Ürünle alakalı patentin korunma kapsamında olup olmadığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenir.

Hükümsüzlük davalarına ilişkin teknik rapor konusu da önemli olan bir diğer konudur. Belge alan bir patent ya da faydalı olan modelin iptal işlemi için açılacak olan davalarda Tteknik Rapor dosyasının hazırlanması sonucunda ortaya çıkan belgenin, belge verilebilirlik kıstaslarını karşılayıp karşılamadığının kesin olarak belirlenmesine bağlı olarak hazırlanan rapor niteliği taşır. Çeşitli araştırmalar yapılıp söz konusu olan belgenin mevcut tarihi itibariyle yeni durumda olduğu ya da olmadığı belirlenmektedir. Genellikle iptal davası yani hükümsüzlük davası açılacak olan patentler için böyle bir çalışma yapılabilir. Teknik konuların ne denli önem taşıdığını herkes bilir. Bu nedenle her alanda yani her ürün ya da hizmette hazırlanacak olan raporun büyük bir titizlikle hazırlanması gerekir. Aksi takdirde ne raporun sonucu sizi memnun eder ne de yaptığınız işten verim alabilirsiniz. Rapor hazırlama konusunda size fayda sağlayacak çok sayıda kaynak olabilir. Ancak her kaynağa itibar etmemeniz sizin menfaatinize olacaktır. Net, doğru ve açıklayıcı bilgiler edinmeniz ve bu bilgileri etkili bir şekilde değerlendirmeniz yaptığınız işin çok daha kolaylaşmasını sağlayacaktır.