Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni
Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni

Havanın akışkan olduğunu hayal etmemiz son derece zordur. Bunun nedeni ise, havanın görünmez olmasıdır. Sıvılardan ayrı olarak hava çok daha hızlı hareket etmektedir. Bulunduğu alanın her yerini kaplamaktadır. Havanın çabuk kaplanmasıyla içerisinde bulunan parçacıkların da hareketi oldukça hızlı olmaktadır. Havanın bu gibi özelliğini kinetik bir enerjiye dönüştürme işlemine ise, rüzgar enerjisi adı verilmektedir. Aynı düşünceyle su gibi sıvı olan maddelerin yer değiştirme özelliğini tercih ederek enerji elde etmek de hidro elektrik olarak tanımlanmaktadır. Bu elektriğin üretildiği merkez hidro elektrik santrali şekilde adlandırılır. Rüzgar enerjilerinden elektrik üretilen merkezlerin ise, rüzgar santrali olarak adlandırıldığı belirtilebilir. Bu santraller için de Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni nin kesinlikle alınması gerekir. Böylesine önemli bir merkez için gerekli olan tüm yasal izinlerin yerinde olması önemli bir konudur. Kuruluşlar bu konuya üst düzeyde önem göstermelidir.

Rüzgar santrallerinin kurulmasından sonra pervaneler havanın hareketi ile bağlı bulundukları şaftı döndürmektedir. Uyumlu olan bir jeneratörle sayesinde de hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Rüzgar enerjisi tam anlamıyla güneşin doğması ile başlamaktadır. Gece ortaya çıkan soğuk hava tabakalarının zemine yakın olan kısımları güneş ışınları ile hızlıca ısınmaya başlamaktadır. Pek çok kişi fizik derslerinden de hatırlayacaktır ki, ısınan hava yükselir ve genleşir. Böyle bir durumda atmosferde mevcut olan soğuk hava tabakası zemine doğru inmektedir. Hem sıcak hem de soğuk havanın yer değiştirmesi sonucunda rüzgar oluşmaktadır. Bu gibi faaliyetleri gösterebilecek merkezlerin Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni ni alması gerekir. Bu izne sahip olarak söz konusu olan faaliyetleri sürdürebilirler. Özellikle ormanlarımızın üst düzeyde korunması gerektiği günümüz koşullarında bu iznin alınması ve doğaya herhangi bir zararının olmadığının kanıtlanması son derece önemli olan bir konudur. Bu nedenle kesinlikle dikkat edilmeli ve gereken özenin gösterilmesi gerekir.

Bu merkezlerde rüzgar türbini kavramı mevcuttur. En basit açıdan bir rüzgar türbini üç ayrı kısımdan oluşmaktadır. Zaten söz konusu olan izni almak isteyen kişilerin de bu tür bilgilere sahip olması gerekir. Pervane kanatları, şaft ve jeneratör yani üreteç kısımları rüzgar türbinini oluşturmaktadır. Rüzgar estiğinde pervanenin kanatlarına çarpıp onu döndürmeye başlamaktadır. Böylece rüzgar enerjisiyle kinetik yani hareket enerjisi de elde edilir. Pervaneler, rüzgar estiği zaman aynı yönde dönebilecek şekilde dizayn edilmiştir.  Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni alındığında zaten bu faaliyetler gerçekleştirilecektir. Pervanelerin dönmesi sonucunda buna bağlı olarak şaft da dönmeye başlamaktadır. Şaftın dönmesi sonucunda motor içerisinde hareket sağlanır ve motor çıkışında elektrik enerjisi sağlanır. Jeneratör yani üreteç olarak adlandırılan kısımda ise son derece basit bir çalışma metodu bulunmaktadır. Elektromanyetik indüksiyonla elektrik enerjisi elde edilir. Ufak oyuncak arabalarda olduğu gibi elektrik motoruna benzeyen bir sistem olduğu da söylenebilir.